• Instalacje elektryczne nn i sn w obiektach przemysłowych,
  handlowych i mieszkalnych.
 • Instalacje DSO, BMS, CCTV, SSP, INSTALACJE P.POŻ.
 • Instalacje odgromowe budynków.
 • Trasy kablowe: koryta i drabiny kablowe.
 • Wykonywanie przyłączy energetycznych.
 • Montaż i uruchomienie rozdzielnic głównych i obiektowych.
 • Projektowanie rozdzielnic elektrycznych i automatyki.
 • Prefabrykacja rozdzielnic według dostarczonej dokumentacji.
 • Wykonywanie sieci strukturalnych.
 • Uruchomienie i wyposażenie serwerowni.
 • Dostawa urządzeń IT.
 • Pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych.